ΤΩΡΑ ΠΙΑ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΜΑΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΕΙΤΕ ΣΤΑ ΜΕΣΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ. ΚΑΙ... ΝΑ ΜΑΣ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙΤΕ!

Πρόγραμμα κατάρτισης και πιστοποίησης για 1.000 ανέργους στις Π.Ε. Ηλείας, Αχαΐας και Αιτωλοακαρνανίας

Πρόγραμμα κατάρτισης και πιστοποίησης για 1.000 ανέργους στις Π.Ε. Ηλείας, Αχαΐας και Αιτωλοακαρνανίας

«Κατάρτιση Ανέργων, ανάπτυξη επαγγελματικών προσόντων» είναι η νέα  δράση του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Δυτικής Ελλάδας, η οποία παρουσιάστηκε την Παρασκευή 25 Νοεμβρίου 2022, στο Επιμελητήριο Ηλείας στον Πύργο, παρουσία του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ηλείας, Βασίλη Γιαννόπουλου.

Η δράση, που έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2014-2020» στοχεύει στην κατάρτιση και πιστοποίηση επαγγελματικών προσόντων σε 1.000 άνεργους των τριών Περιφερειακών Ενοτήτων της Δυτικής Ελλάδας. «Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, η Δυτική Ελλάδα στις αρχές του 2016 είχε ποσοστό ανεργίας 30% ενώ στο 1ο τρίμηνο του τρέχοντος έτος, το ποσοστό έχει πέσει στο 14,6%. Στόχος μας είναι, το ποσοστό αυτό  να μειωθεί ακόμα περισσότεροι, γι’ αυτό και στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας θέλουμε να δουλεύουμε και να προχωράμε συγκεκριμένα και στοχευμένα», τόνισε κατά τον χαιρετισμό του, ο κ. Γιαννόπουλος.

Ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ηλείας αναφερόμενος στις πρωτοβουλίες που έχει αναλάβει η Περιφερειακή Αρχή προς την κατεύθυνση ενίσχυσης της επιχειρηματικής δραστηριότητας, δημιουργώντας τις συνθήκες απορρόφησης εργατικού δυναμικού, εξήγησε πως «Τα τελευταία τρία χρόνια, στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, έχουμε αναλάβει σημαντικές πρωτοβουλίες και δράσεις, για την ενίσχυση των επιχειρήσεων, αφενός βοηθώντας τες να διατηρήσουν την δραστηριότητά τους κατά την διάρκεια της πανδημίας και να μην απολύσουν το προσωπικό τους, και αφετέρου συμβάλλοντας στην ενδυνάμωσή και ανάπτυξη τους, ώστε να μπορέσουν, σ’ ένα απαιτητικό περιβάλλον, να επενδύσουν σε εργατικό δυναμικό διευρύνοντας τον κύκλο εργασιών τους, παρέχοντας ακόμα πιο ποιοτικές υπηρεσίες και προϊόντα, ενισχύοντας ταυτόχρονα σημαντικά και την εξωστρέφειά τους». Επιπρόσθετα, ο κ. Γιαννόπουλος αναφέρθηκε στον Μηχανισμό Διάγνωσης των Αναγκών στην Αγορά Εργασίας που δημιούργησε η Περιφέρεια, μέσω του οποίου εντοπίζονται οι ανάγκες που υπάρχουν ανά περιοχή και έτσι σχεδιάζονται στοχευμένες δράσεις ώστε τα αποτελέσματα να μην αργήσουν να φανούν. Και κατέληξε «Το εν λόγω πρόγραμμα κατάρτισης ανέργων και ανάπτυξης επαγγελματικών προσόντων, αποτελεί λοιπόν μια πραγματικά στοχευμένη δράση στην κατεύθυνση της ενίσχυσης των ανέργων της περιοχής, διευκόλυνσης της εισόδου τους στην αγορά εργασίας και κατ’ επέκταση στην ποιοτική αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών στους κλάδους που περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα κατάρτισης.  Πιστεύω ότι τα οφέλη θα είναι πολλαπλά και αθροιστικά για τους ιδίους τους καταρτιζόμενους, για τον επιχειρηματικό κόσμο και συνολικά για την ανάπτυξη του επιχειρηματικού περιβάλλοντος της Περιφέρειας μας».

Στη συνέχεια, ο Νίκος Θωμόπουλος, Προϊστάμενος Μονάδας Β1 ΕΥΔΕΠ ΠΔΕ, παρουσίασε τις δράσεις που θα συγχρηματοδοτηθούν από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο στο πλαίσιο του νέου Επιχειρησιακού Προγράμματος (2021-2027) και που στοχεύουν στην ισότιμη πρόσβαση στην αγορά εργασίας, την ενίσχυση των ευάλωτων πληθυσμιακών ομάδων και την καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε, κατά τη νέα προγραμματική περίοδο προγραμματίζεται να διατεθούν:

  • 16,8 εκ. ευρώ για την καταπολέμηση της ανεργίας
  • 25,938 εκ. ευρώ για την υποστήριξη παιδιών ΑμεΑ με ειδικές μαθησιακές ανάγκες
  • 14,2 εκ. ευρώ για την κοινωνική ένταξη ευπαθών ομάδων
  • 6 εκ. ευρώ για την υποστήριξη μεταναστών και υπηκόων τρίτων χωρών
  • 7,15 εκ. ευρώ για την προώθηση της ενεργού ένταξης των Ρομά
  • 77,35 εκ. ευρώ για δομές υποστήριξης (Κέντρα Διημέρευσης και Ημερήσιας Φροντίδας, δομές φιλοξενίας κακοποιημένων γυναικών, δομές φιλοξενίας αστέγων, κ.ά.).

Τα στοιχεία του προγράμματος, την εξαιρετικά απλή διαδικασία υποβολής αίτησης αλλά και την δια ζώσης και εξ’ αποστάσεως πιστοποίηση, ανέλυσαν η Διευθύντρια Κατάρτισης ΕΡΕΙΣΜΑ ΚΔΒΜ2 Παναγιώτα Λιάμπου, η Συντονίστρια Ενεργειών Κατάρτισης ΙΡΙΣ ΚΔΒΜ2 Έλενα Λάμπου και η Υπεύθυνη εξετάσεων πιστοποίησης ΕΛ.ΙΝ.Π. Μαρία Γκιαούρη αντίστοιχα.

Το συντονισμό - και την εισαγωγή της παρουσίασης - έκανε ο Προϊστάμενος της Μονάδας Α ΠΤΑ - ΠΔΕ, Στάθης Παπαχριστόπουλος.

Η «ταυτότητα» του προγράμματος κατάρτισης

Το πρόγραμμα «Κατάρτιση Ανέργων, ανάπτυξη επαγγελματικών προσόντων» στοχεύει στη πιστοποίηση των αποκτηθέντων γνώσεων και των δεξιοτήτων των ωφελούμενων που θα ενταχθούν, λαμβάνοντας υπόψη και τα πλέον πρόσφατα δεδομένα που προέκυψαν από την έρευνα του Μηχανισμού Διάγνωσης Αναγκών για την Αγορά Εργασίας στην Περιφέρεια.

Μέσω του προγράμματος οι ωφελούμενοι θα λάβουν α) υπηρεσίες επαγγελματικής συμβουλευτικής μέσω ατομικών συνεδριών, που θα έχει ως αντικείμενο τη βέλτιστη σύγκλιση των εκπαιδευτικών αναγκών του ωφελούμενου με τα αντικείμενα κατάρτισης, β) υπηρεσίες συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης 400 ωρών (320 ώρες θεωρητική κατάρτιση και 80 ώρες Πρακτική Άσκηση), γ) Πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων μετά την ολοκλήρωση της κατάρτισης, από διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης προσώπων, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO/ IEC 17024 ή άλλο ισοδύναμο ή τον ΕΟΠΠΕΠ, και δ)Εκπαιδευτικό Επίδομα ανά ώρα κατάρτισης και ανά ώρα πρακτικής άσκησης.

Τα αντικείμενα κατάρτισης είναι: Στέλεχος Εστίασης - Διοίκησης Μονάδων Εστίασης, Υπάλληλος μαγειρικής - Εστιατορικής τέχνης, Υπάλληλος Διοικητικής Υποστήριξης, Πωλητής Λιανικής, Πωλητής - Στέλεχος Εξαγωγικού Διεθνούς Εμπορίου, Ειδικός Συστημάτων Ηλεκτρονικού Εμπορίου (E-Commerce).

Οι αιτήσεις γίνονται ηλεκτρονικά στο katartisou-pde.gr, όπου μπορεί ο κάθε ενδιαφερόμενος να αντλήσει αναλυτικές πληροφορίες για το πρόγραμμα καθώς και τηλέφωνα επικοινωνίας για διευκρινήσεις και υποστήριξη, για την υποβολή της αίτησης.Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας
Μοιραστείτε το στο Google Plus

1ki1 news - ΕΝΑ ΚΙ ΕΝΑ Αυτοδιοίκηση

Το 1ki1 News Group είναι πολυσυλλεκτικός διαδικτυακός τόπος που ανανεώνεται συνεχώς, όλο το 24ώρο, όλο τον χρόνο.

0 σχόλια :

Δημοσίευση σχολίουΜΕΡΙΚΑ ΜΟΝΟ (από τα πρώτα)... ΜΙΚΡΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΧΘΕΣ ΜΕ ΤΟΝ ΘΑΝΑΣΗ ΖΩΓΡΑΦΟ ΠΟΥ ΚΑΘΙΕΡΩΣΑΝ ΤΟ 1ki1 news ΣΤΟ ΒΟΡΕΙΟ ΚΟΜΜΑΤΙ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ.

ΣΗΜΕΡΑ Η ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ 1ki1 news group MMS (modern media services) ME 1 ΚΕΝΤΡΙΚΟ SITE ΚΑΙ 100 "ΙΔΙΟΚΤΗΤΑ" BLOGS ΑΠΛΩΝΕΤΑΙ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. ΚΑΙ ΣΤΙΣ 13 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ!

ΓΙΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΕΚΤΟΣ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ 1ki1 news ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΙ ΤΟ 1ki1 news ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ (ή όποιο άλλο όνομα της κάθε περιφέρειας).

ΠΙΛΟΤΙΚΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΙ ΤΟ 1ki1 news ΑΓΡΙΝΙΟ ΠΟΥ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙΑ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 400 ΑΚΟΜΑ BLOGS ΩΣΤΕ ΚΑΙ Ο ΚΑΘΕ ΔΗΜΟΣ ΝΑ ΕΧΕΙ ΤΟ ΔΙΚΟ ΤΟΥ 1ki1 news!

ΗΔΗ ΕΡΓΑΖΟΜΑΣΤΕ ΕΠΑΝΩ ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ PROJECT ΠΑΡΑ... ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΟΥΜΕ, ΤΟΣΟ ΜΕ ΤΗΝ GOOGLE ΟΣΟ ΚΑΙ ΜΕ ΤΑ ΚΕΝΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΣΕ ΟΤΙ ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ BLOGGERS.

1ki1 News Group Video